Projekt „Rodzina w Centrum 3” kieruje swój szeroki wachlarz wsparcia do rodzin i dzieci z rodzin zastępczych i z problemami opiekuńczo-wychowawczymi . Beneficjenci projektu korzystają m.in. z różnego rodzaju poradnictwa specjalistycznego, mediacji, superwizji rodzin, terapii dla rodzin, zajęć profilaktyczno-wychowawczych oraz wsparcia wielu specjalistów, w tym m.in. logopedy, psychologa czy pedagoga.

ROPS w Toruniu kontynuuje w ramach projektu Rodzina w Centrum 3 organizację szkoleń i kursu głównie dla rodzin zastępczych, kadry rodzinnych domów dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko pomorskiego, których celem jest poszerzenie wiedzy oraz nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalizacji pracy rodzin zastępczych z dziećmi umieszczonymi pod ich skrzydłami.

Rodziny zastępcze z naszego województwa mają możliwość uczestniczenia w br. w szkoleniach i kursach specjalistycznych realizowanych  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu  „Rodzina w Centrum 3”. Szkolenia są szansą na poszerzenie wiedzy uczestników, nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalnej pracy z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

Projekt jest realizowany we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego i

dzięki temu rodziny mają równy dostęp do bogatego wachlarza usług wsparcia, realizowanego w 23   Centrach Wspierania Rodziny.  W projekcie na pomoc i wsparcie mogą liczyć  także dzieci i młodzież, dla których przygotowano ciekawą ofertę, dzięki której będą mogły lepiej poznać siebie, podwyższyć swoją wiedzę oraz umiejętności komunikowania się z innymi, rozwijać swoje zainteresowania czy zdobywać zupełnie nową wiedzę.

Niebawem rozpocznie się dwudniowe szkolenie „ Metody pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym z elementami muzykoterapii, bajkoterapii i geloterapii”. Muzykoterapia w pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo, terapeutyczne walory baśni w pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym oraz geloterapia - terapia śmiechem w pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym mają na celu poszerzenie wiedzy przez uczestników oraz nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalizacji pracy rodzin zastępczych z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

O kolejnych terminach i szczegółach szkoleń na bieżąco będą informować Centra Wspierania Rodzin we wszystkich powiatach oraz ROPS w Toruniu.  

Zapraszamy do udziału .