Za nami VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Polityki Społecznej.

Pierwszego dnia  Forum tematem debaty były przede wszystkim zakładane zmiany w polityce społecznej w naszym kraju w oparciu o ogólnopolską diagnozę w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych, przeprowadzoną na zlecenie ROPS przez ekspertów z Uczelni Korczaka.

W obradach, podczas których władze samorządu województwa reprezentował członek zarządu województwa Pan Sławomir Kopyść, wzięło udział ponad dwustu uczestników z całej Polski, w tym Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej z całego kraju. Zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Grewińskiego i dr Joanny Lizut reprezentowali: Paweł Rabiej - Pełnomocnik Rektora ds. Strategii i Rozwoju Uczelni Korczaka, dr Hanna Kelm, prof. dr hab. Marek Klimek,  dr hab. prof. UEW Joanna Szczepaniak–Senniak, dr Ewelina Zdebska, prof. dr hab. Bohdan Skrzypczak, prof. dr hab. Beata Ziębińska, dr Anna Czyżkowska, dr Paweł Wiśniewski i  Wiesław Zając z Biura Badań Społeczno-Ekonomicznych.

Do udziału w dyskusji zaproszono przede wszystkim praktyków z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych i instytucji medycznych. Dyskusja toczyła się wokół wstępnych wniosków z badania, które zogniskowane zostały na sześciu obszarach tj. piecza zastępcza, osoby niesamodzielne, integracja osób z niepełnosprawnością, usługi społeczne dla seniorów, wsparcie osób z problemami psychicznymi oraz osób w kryzysie bezdomności. W fotelach eskspertów zasiedli m.in.: Pani Katarzyna Napiórkowska - Naczelnik Wydziału Wsparcia Rodziny, Pieczy Zastępczej oraz Adopcji z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej , Pani Beata Kulig z SOS Wioski Dziecięce, Pani Aleksandra Gierej -Dyrektor  Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON, Pan Piotr Grudziński – zastępca Przewodniczącego Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Milena Skopińska, z-ca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Pani Marta Młynarczyk z Fundacji Arkadia, ks. Sławomir Bar i Pan Tomasz Krzysztyniak, Przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu. (kliknij [pdf, 1 466KB])

Drugiego dnia istotna część Forum poświęcona była  kadrze szeroko rozumianej pomocy społecznej, która musi być świadomie przygotowana do nadchodzących zmian, związanych m.in. z procesem deinstytucjonalizacji obszaru usług społecznych.

Próbowaliśmy  odpowiedzieć na pytanie czy kadra pomocy jest gotowa na zmiany, czy istnieją obszary, które mogą pomóc w dokonaniu zmian w pracownikach pomocy i integracji społecznej jak i ich otoczeniu. Ważnym elementem drugiego dnia była dyskusja o konieczności zmiany wizerunku pracownika socjalnego, od urzędnika, często kojarzonego z przyznawanymi zasiłkami, do kreatora i animatora lokalnych społeczności i  działań środowiskowych na ich rzecz. W panelu uczestniczyli rzecznicy miejskich ośrodków pomocy rodzinie z naszego województwa, Pani Gabriela Wiatr z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego a także dziennikarze Pani Joanna Sikora z Telewizji Bydgoszcz i  Michał Janczura z radia Tok Fm .

 O potrzebie zmian, zarządzaniu ryzykiem w pomocy społecznej mówił w swoim wykładzie dr Rafał Iwański z Uniwersytetu Szczecińskiego, a o sztucznej inteligencji , która ma nam pomóc mówiła Pani Agnieszka Cysewska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sopocie – pierwszego ośrodka w Polsce, który zdecydował się wprowadzić do terapii osób chorych na Alzheimera sztuczną inteligencję- fokę Paro. PARO to robot przypominający fokę grenlandzką. Odbiera bodźce z otoczenia, zachowuje się adekwatnie do sytuacji, reaguje na dotyk, na swoje imię, wychwytuje obecność człowieka w pobliżu, zaczyna się ruszać , popiskiwać i domaga się głaskania. Tego małego robota stosuje się w terapii m.in. osób chorych na Alzheimera a jego skuteczność porównuje się do zooterapii. Foczka rozgościła się na sali konferencyjnej i ujęła swoim urokiem uczestników.

W każdym niemal temacie drugiego dnia  przewija się słowo „zmiana”, którą rozumiemy jako proces przechodzenia na coraz wyższy, bardziej profesjonalny poziom pracy.

Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział.

Konferencja pn. JAK NIE MY TO KTO - NA FALI ZMIAN została zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  w ramach projektu partnerskiego „Kooperacja – efektywna i skuteczna” oraz „Rodzina w Centrum 3” i odbyła się pod honorowym patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.

 

Film: