W ramach projektu „Trampolina 2” odbędzie się konferencja metodyczna dla kuratorów sądowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Konferencja dla łącznie 100 kuratorów (zawodowych i społecznych) z Okręgu Bydgoskiego, Włocławskiego i Toruńskiego, z uwagi na obowiązujące obostrzenia odbędzie się w dwóch terminach:

 

  • 26-27.10.2020 r. – I grupa 50 osób.
  • 25-26.11.2020 r. – II grupa 50 osób.

Miejscem konferencji jest Hotel Mercure Toruń Centrum, mieszczący się przy ul. Kraszewskiego 1/3. Wykonawcą, który zrealizuje usługę jest firma GMSYNERGY sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Rzgowie. Konferencja, połączona z warsztatami, będzie poświęcona pracy z nieletnim i jego otoczeniem. Wybór uczestników na konferencję dokonany zostanie z pomocą Kuratorów Okręgowych.

 

Do pobrania:

  

Projekt „Trampolina 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.