Już za kilka dni w ramach projektu pn. „Trampolina 2” rozpoczną się obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne skierowane do młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym.

Obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne, które organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, mają na celu kształtowanie u uczestników umiejętności prawidłowego funkcjonowania w środowisku rówieśniczym. Wyjazdy takie są ogromnym ubogaceniem procesu resocjalizacyjnego. Poznanie walorów kulturowych i geograficznych odwiedzanych miejsc pozwala nie tylko na poszerzenie horyzontów młodzieży, ale staje się także doskonałą okazją do zaobserwowania, jak poszczególne osoby odnajdują się w różnych miejscach i sytuacjach. Wówczas obserwacje czynione przez specjalistów nadzorujących młodzież mogą w konsekwencji pozwolić na opracowanie systemu niwelacji zaistniałych braków lub niewłaściwych postaw. W trakcie trwania obozów młodzież na bieżąco zostanie objęta formami wychowawczymi i terapeutycznymi, będącymi odpowiedzią na zaistniałe sytuacje problemowe.

Na uczestników projektu, którzy już w najbliższy weekend wyruszą na obóz, czekają zajęcia survivalowe,  wycieczka resocjalizacyjno-terapeutyczna, zajęcia gastronomiczne i wiele innych atrakcji.

Z niecierpliwością czekamy na fotorelację z tego wydarzenia!