W dniach 10-12.05.2019 r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna  dla uczestników projektu „Trampolina 2”. Miejscem realizacji wizyty były spółdzielnie socjalne w województwie małopolskim.

Podopieczni z pięciu Młodzieżowych Centrów z okręgu toruńskiego zakwaterowani zostali w Ośrodku Rekreacyjnym „Leśny Zakątek” w Jaroszowcu. W ramach wizyty uczestnicy odwiedzili: Spółdzielnię Socjalną „OPOKA”, która prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej oraz Noclegownia dla bezdomnych), Klub Integracji Społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbarku oraz Spółdzielnię Socjalną „MAŁOPOLANIN” (Mieszkania chronione). Zapoznali się z ich działalnością, uzyskali informacje na temat zakładania i funkcjonowania danego przedsiębiorstwa oraz możliwości zatrudnienia. Ponadto wzięli udział w warsztatach: kulinarnych, rękodzieła oraz tworzenia biznesplanu. W wolnym czasie uczestnicy korzystali z atrakcji dostępnych na terenie Ośrodka. Pod okiem ratownika korzystali z basenu. Odbywały się także rozgrywki sportowe w siatkówce plażowej oraz tenisie stołowym. Nie zabrakło wycieczki po Gminie Klucze oraz zwiedzania Pustyni Błędowskiej. 

Dzięki udziałowi w wizycie uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą uzyskania zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych.

 

Galeria zdjeć:

  

Projekt „Trampolina 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.