Uczestnicy Młodzieżowych Centrów z Grudziądza 1-2 poznawali muzeum w Biskupinie.

Uczestnicy Młodzieżowego Centrum Grudziądz 1 oraz Grudziądz 2 wraz z opiekunami brali udział w dn. 25 maja 2019 r. w wycieczce do Biskupina. Po dojeździe do Żnina uczestnicy rozpoczęli podróż słynną kolejką wąskotorową. Czując wiatr we włosach, podziwiali piękno przyrody.  Po dotarciu do Wenecji mogli zobaczyć ruiny gotyckiego zamku „Krwawego Diabła Weneckiego”. Kolejnym przystankiem był już Biskupin. Przewodnik zainteresował wszystkich ciekawymi opowieściami o historii odkrycia pozostałości po osadzie sprzed 2700 lat. Pokazał częściowo zrekonstruowane osiedle z bramą wjazdową, odcinkami wałów obronnych, domostw, ulic i falochronu. Uczestnicy dowiedzieli się, jak wyglądało życie dawnych osadników. Mieli też okazję spotkać pasjonatów prahistorii – rogownika, krzemiennika i rzemiennika. Dzięki ich pracy wszyscy mogli wziąć do swoich rąk narzędzia, jakimi posługiwali się przodkowie. Ponadto uczestnicy podziwiali hodowlę koników polskich, owiec wrzosówek i kóz. Podróż w przeszłość była niezwykła – wszyscy zostali wyposażeni w nową wiedzę i doświadczenie. Po zaopatrzeniu w pamiątki, wszyscy bardzo zadowoleni wrócili do Grudziądza.

 Zdjęcie z wycieczki 1

Zdjęcie z wycieczki 2

Zdjęcia z wycieczki 4

Zdjęcia z wycieczki 5

Zdjęcia z wycieczki 6

Projekt „Trampolina 2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.