Na 14 czerwca 2019 roku we Włocławku zaplanowano trzecią już odsłonę cyklicznego turnieju sportowego „Dzień sportu”.

Tym razem w ramach projektów „Trampolina 2” oraz „Wykluczenie – nie ma MOWy!”  na Stadionie Miejskim we Włocławku zorganizowany zostanie turniej piłki nożnej oraz turniej lekkoatletyczny pod nazwą „Dzień sportu”.  W zawodach weźmie udział 16 dziesięcioosobowych młodzieżowych drużyn piłkarskich, zaś dla pozostałych uczestników przewidziano zajęcia sportowo-animacyjne na świeżym powietrzu, w tym bieg na 100 metrów, skok w dal czy zajęcia rozgrzewkowe w rytmie tanecznym.  Oprócz sportowej rywalizacji na uczestników zmagań czekają spotkania ze znanymi sportowcami, między innymi z piłkarzami Krzysztofem Elsnerem, Michałem Wojciechowskim i Michałem Waszakiem, sędzią piłkarskim Jakubem Winklerem, kolarką Anną Sagan, lekkoatletką Klaudią Kazimierską, biegaczką Angeliką Dzięgiel-Pośladą oraz uczestnikiem Letnich Igrzysk Olimpijskich i medalistą Mistrzostw Świata – wioślarzem Sławomirem Kruszkowskim.

Dodatkowymi atrakcjami będą pokazy bokserskie oraz pokazy fitness. Podczas turnieju propagowana będzie idea zdrowego stylu życia, czynnego wypoczynku oraz sportowej rywalizacji w zgodzie z zasadami fair play.

Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

 

 

 

Projekty „Trampolina 2” oraz „Wykluczenie – nie ma MOWy!” realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.