W ramach projektu „Trampolina 3”, 150 uczestników z 15 Młodzieżowych Centrów korzysta z alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Młodzież, wyjeżdżąc do teatrów, kin, parku trampolin i na wystawy  pod opieką wychowawców uczy się funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych. Wyjścia stanowią alternatywę dla zamkniętych środowisk, w których młodzież funkcjonuje na co dzień.

Wyjazdy organizowane dla młodzieży w ramach projektu „Trampolina 3” stanowią nie tylko atrakcyjny sposób na spędzenie wolnego czasu, ale są też metodą nauki funkcjonowania w społeczeństwie. Korzystanie z rozrywek dostosowanych do ich zainteresowań jest sposobem na poznanie i odnalezienie się w nowych okolicznościach. Stanowi rodzaj profilaktyki wykluczenia społecznego, które staje się udziałem młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym.  Często młodzież bez udziału w projekcie nie miałaby szansy skorzystać z takich atrakcji. Dzięki opiece wychowawców uczestnicy mogą odnajdywać się w nowych dla siebie sytuacjach, uczyć się spędzania wolnego czasu w sposób odmienny, niż ten, który znają dotychczas. Dzięki dobrej zabawie uczestnicy dowiadują się, że rozrywka może być bezpieczna i nie musi wiązać się z zachowaniami ryzykownymi. Wyjazdy integrują grupę, uczą odpowiedzialności za siebie nawzajem.   

Młodzież chętnie korzysta z takich wyjazdów. Zawsze wraca pełna wrażeń i apetytu na kolejne.