Po feriach Młodzieżowe Centra kontynuują działalność. Przed młodzieżą uczęszczającą do MC kolejny tydzień atrakcyjnych zajęć.

Młodzież wróciła do Młodzieżowych Centrów po przerwie feryjnej. Uczestnicy korzystają ze wsparcia szeregu specjalistów: psychologa, edukatora, sportterapeuty, socjoterapeuty. Systematycznie realizowane są też zajęcia ze specjalistą ds. resocjalizacji, który sporządza Indywidualne Plany Resocjalizacyjne dotyczące każdego uczestnika. Podczas spotkań prowadzi też terapię i zajęcia merytoryczne, których tematyką w tym tygodniu było pozytywne myślenie. W kolejnych miesiącach młodzież będzie brała udział w kursach zawodowych. Osoby, które z ich skorzystają będą wyłonione na podstawie rozmów z doradcą zawodowym, po przeprowadzeniu testów preferencji zawodowych. W ramach wizyt zawodoznawczych młodzież odwiedza zakłady pracy, zapoznając się ze specyfiką pracy na poszczególnych stanowiskach. Na zajęciach dziennikarsko-fotograficznych pod okiem prowadzącego zajęcia młodzież przygotowywała m.in.: film o MC, plakat przedstawiający logo MC oraz profil MC na Facebooku. W Młodzieżowych Centrach odbywają się też zajęcia z zasad zdrowego żywienia, podczas których młodzież przygotowuje zdrowe posiłki i uczy się zasad zbilansowanej diety. Opiekunowie wraz ze specjalistami ds. resocjalizacji i animatorami organizują wyjazdy, które są alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu. W lutym Młodzieżowe Centra planują wyjazdy do kin, na Jump Arenę w Toruniu oraz wyjścia m.in. na lodowisko czy kręgle.

Kolejny miesiąc realizacji projektu „Trampolina 3” jest dla młodzieży szansą na zwiększenie aktywności społecznej i edukacyjnej. Biorąc udział w zajęciach podopieczni Młodzieżowych Centrów spędzają czas w sposób atrakcyjny, uzyskują jednocześnie niezbędne im wsparcie. 

 

 

Profil na FB Młodzieżowego Centrum Bydgoszcz1:

 https://www.facebook.com//M%C5%82odzie%C5%BCowe-Centrum-w-Bydgoszczy-nr1-106144825151989

 

Film z Młodzieżowego Centrum w Golubiu-Dobrzyniu:

https://www.youtube.com/watch?v=MSQF7Zc3vUI