Młodzieżowe Centra, jak co tydzień, realizują swoje programy zajęć. Specjaliści edukują, resocjalizują i udzielają wsparcia dla 150 osób – młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

W Młodzieżowych Centrach systematycznie odbywają się zajęcia ze zdrowego żywienia, na których sporządzane są proste i zdrowe posiłki. Na zajęciach dziennikarsko-fotograficznych młodzież uczy się obróbki zdjęć oraz fotografowania wewnątrz pomieszczeń i w plenerze. Podczas spotkań z psychologiem uczestnicy uzyskują wsparcie niezbędne podczas codziennego funkcjonowania. Edukator natomiast pomaga młodzieży w nadrabianiu zaległości zwłaszcza z matematyki. W ramach zajęć ze sportterapeutą młodzież uczestniczy m.in. w treningach piłkarskich oraz na siłowni. Systematycznie realizowane są też zajęcia ze specjalistami ds. resocjalizacji, którzy oprócz sporządzania Indywidualnych Planów Resocjalizacyjnych przeprowadzają „pogadanki”. W związku z tym, iż w lutym przypada dzień pozytywnego myślenia, resocjalizatorzy omawiali z uczestnikami korzyści płynące z pozytywnego nastawienia oraz wpływ optymizmu na zdrowie psychiczne. W ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu młodzież odwiedziła m.in. Muzeum Toruńskiego Piernika oraz Jump Arenę Toruń. W bieżącym tygodniu planowane są m.in. wyjazdy do kina i Manufaktury Cukierków. Realizowane będą również kolejne wizyty zawodoznawcze. Tym razem młodzież wraz z opiekunami z MC Toruń odwiedzi Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej nr 2 w Toruniu.     

Z każdym tygodniem uczestnicy nabywają nowe kompetencje i umiejętności. Systematyczna praca specjalistów połączona z rozwijającą rozrywką stanowi dla młodzieży źródło motywacji do poprawy codziennego funkcjonowania.