Zbliżające się święta Bożego Narodzenia zdominowały treść zajęć oferowanych dla młodzieży w ramach projektu „Trampolina 3”.

Podczas zajęć w Młodzieżowych Centrach uczestnicy projektu wraz z opiekunami przygotowywali się do świąt Bożego Narodzenia robiąc ozdoby świąteczne oraz tradycyjne potrawy. Specjaliści ds. resocjalizacji podczas rozmów przypominali znaczenie tradycyjnych zwyczajów związanych ze świętami. W wielu MC odbyły się symboliczne spotkania wigilijne. Radość towarzysząca tym spotkaniom, młodzież z pewnością przeniesie do swych rodzinnych domów.

Każdy tydzień jest dla uczestników projektu „Trampolina 3” szansą na zdobycie nowych umiejętności, wzmocnienie  kompetencji  społecznych i pożytecznego spędzenia wolnego czasu.