Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza na połączoną z warsztatami konferencję metodyczną poświęconą pracy z nieletnim i jego otoczeniem.

Konferencja odbędzie się 14 marca 2023 roku w Toruniu, w Hotelu Filmar****, zlokalizowanym przy ul. Grudziądzkiej 39-43.

 

Konferencja adresowana jest do kuratorów sądowych, zarówno zawodowych jak i społecznych, pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Obrady konferencyjne zostaną podzielone na dwie części. Na początek uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania wykładów dotyczących funkcjonalnej diagnozy systemu rodzinnego z aplikacjami praktycznymi. Następnie spotkanie przybierze charakter warsztatowy – uczestnicy podzieleni na mniejsze grupy będą mieli okazję wykonać ćwiczenia w zakresie: case management w resocjalizacji, resocjalizacji jako procesu odbudowania planu życiowego oraz komunikacji wewnętrznej w prowadzeniu procesu resocjalizacji.

 

Ponadto w czasie prelekcji poruszone zostaną kwestie praktyczne związane z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. 

 

Zgłoszenia chęci udziału w konferencji należy dokonać elektronicznie, poprzez wypełnienie poniższego formularza online do dnia 8 marca 2023 roku:

 

https://forms.gle/kCazhn7J7XUzGc39A

 

Liczba miejsc jest ograniczona - w konferencji może wziąć udział maksymalnie 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w obradach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 10 marca 2023 r.

 

Każdy uczestnik spotkania otrzyma certyfikat potwierdzający udział w prelekcjach konferencyjnych i warsztatach o charakterze szkoleniowym.

 

Jednocześnie organizator zastrzega, iż nie przewiduje zapewnienia noclegu dla uczestników.

 

Do pobrania:

  1. Program konferencji [pdf, 676KB]