14 marca 2023 r. odbyła się konferencja metodyczna dla kuratorów sądowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów dotyczących funkcjonalnej diagnozy systemu rodzinnego z aplikacjami praktycznymi w różnych ujęciach oraz koncepcji metodyki resocjalizacji.  Następnie kuratorzy uczestniczyli w warsztatach z zakresu case managementu w resocjalizacji, komunikacji wewnętrznej w prowadzeniu procesu resocjalizacji oraz ujęcia tego zagadnienia w odniesieniu do procesu odbudowania planu życiowego.

Każdy z uczestników konferencji otrzymał certyfikat potwierdzający udział w prelekcjach konferencyjnych i warsztatach o charakterze szkoleniowym.

Zarówno część teoretyczna jak i praktyczna zawierała bardzo ciekawe treści, a cała konferencja zakończyła się sukcesem. Nadal docierają do nas wyłącznie pozytywne sygnały, co napawa nas optymizmem w przygotowaniach do organizacji kolejnej konferencji. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom!

 

Galeria zdjęć: