Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza na połączoną z warsztatami konferencję metodyczną poświęconą zdrowiu psychicznemu młodzieży przebywającej w placówkach zamkniętych.

Konferencja odbędzie się 16 maja 2023 roku w Hotelu Przystanek Toruń***, zlokalizowanym przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 4.

 

Konferencja adresowana jest do kadry Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, głównie nauczycieli i wychowawców, pracujących w placówkach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Obrady konferencyjne zostaną podzielone na dwie części. Na początek uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania wykładów dotyczących zaburzeń emocjonalnych i poznawczych młodzieży nieprzystosowanej społecznie, w tym młodzieży umieszczonej w ośrodkach zamkniętych. Następnie spotkanie przybierze charakter warsztatowy – uczestnicy podzieleni na mniejsze grupy będą mieli okazję wykonać ćwiczenia w zakresie: działań zaradczych w sytuacji podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w pracy z młodzieżą.

 

Ponadto na zakończenie obrad uczestnicy będą mieli możliwość odbycia indywidualnych konsultacji ze specjalistami.   

 

Zgłoszenia chęci udziału w konferencji należy dokonać elektronicznie, poprzez wypełnienie poniższego formularza online do dnia 5 maja 2023 roku:

 

https://forms.gle/eEw8Jg7hexoSJLxX8

 

Liczba miejsc jest ograniczona - w konferencji może wziąć udział maksymalnie 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w obradach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 8 maja 2023 r.

 

Każdy uczestnik spotkania otrzyma certyfikat potwierdzający udział w prelekcjach konferencyjnych i warsztatach o charakterze szkoleniowym.

 

Jednocześnie organizator zastrzega, iż nie przewiduje zapewnienia noclegu dla uczestników.

 

Do pobrania:

  1. Program konferencji [pdf, 702KB]