W ramach działań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowano turniej piłkarski.

Szymon Marciniak, Tomasz Kłos, Stefan Majewski, Piotr Świerczewski to gwiazdy polskiej piłki nożnej, które spotkały się z uczestnikami projektu „Trampolina” podczas  turnieju TRAMPOINA CUP we Włocławku w dniu 29.09.2017 r. na stadionie miejskim.

W zawodach udział wzięło 13 drużyn, najlepsza okazała się drużyna gospodarzy z Młodzieżowego Centrum we Włocławku nr IV, jednakże wszystkie drużyny były mocno zmotywowane i reprezentowały wysoki poziom gry.

W trakcie trwania imprezy przewidziano blok animacji i zabaw rekreacyjno-sportowych, zajęcia ZUMBY, bieg na 400 metrów, pokaz bokserski, konkursy sprawnościowe oraz małe gry. Dodatkową atrakcją dla wszystkich był Mecz drużyny Osobistości: Świata Sportu, Biznesu, Polityki z drużyną TVP Bydgoszcz.

Zaproszeni goście rozmawiali z uczestnikami i uczestniczkami na wiele tematów w tym m.in.: na tematy prospołeczne, starali się przekazać młodym ludziom pozytywne wzorce poprzez przykłady z własnego życia, zachęcali młodzieży do czynnego wypoczynku, uczestnictwa w współzawodnictwie sportowym wg zasad „Fair Play” oraz propagowali zdrowy stylu życia. 

Największą popularnością cieszyły się rozmowy z Szymonem Marciniakiem sędzią Elite Grup FIFA na temat pracy i działań prowadzących do sukcesów w życiu oraz pokaz walk bokserskich przez Milenę Zglenicką.

Do dyspozycji uczestników w trakcie całego turnieju była psycholog, która włączyła się do działań mających na celu realizacje projektu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w turnieju dobra zabawę.

 

Fotorelacja:

 

 Galeria zdjęć:

 

  

Turniej organizowany w ramach projektu „Trampolina”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.