Trwa II edycji projektu „Trampolina”. W 22 Młodzieżowych Centrach działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego prowadzone są zajęcia dla nowoprzyjętych grup. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież poznaje alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Od września bieżącego roku zorganizowano już wyjazdy do kina, parku linowego czy pokoju zagadek.

Zakupiono także, cieszące się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników, karnety wejść na siłownię oraz na basen. Ciekawą atrakcją dla młodzieży była wizyta w Hali Ergo Arena w Toruniu oraz udział w spektaklu pt. „Metro” z udziałem gwiazd teatru muzycznego Studio Buffo, w tym Janusza Józefowicza i Nataszy Urbańskiej.

Alternatywne formy spędzania czasu wolnego są organizowane w ramach projektu „Trampolina”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.