„Wiara jest najlepszą rzeczą, jaką możesz mieć” – ta maksyma, choć wypowiedziana wieki temu, nigdy nie traci swojej świeżości. Wraz z naszymi partnerami w ramach projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”, mamy zaszczyt wspierać podopiecznych z pięciu Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz jednego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii już trzy lata. Widzimy, że nasza wizja i plan jaki założyliśmy, pomimo wielu trudności związanych z pandemią, prowadzą nas do upragnionego celu. Każdego roku uczestniczki oraz uczestnicy naszego projektu mierzą się z urozmaiconym pakietem wyzwań i kolejny raz stają na wysokości zadań jakie im powierzyliśmy.

Minęło pół roku od momentu kiedy zaczęliśmy rekrutację do trzeciej edycji projektu. W tym czasie przeżyliśmy drugą falę, prawdziwie piękną zimę i to chyba dobry czas, aby napisać co się u nas działo, a działo się wiele. W okresie wrzesień 2020 – luty 2021 r. zrealizowaliśmy szereg form wsparcia:

 • indywidualne i grupowe wsparcie opiekunów uczestników,
 • indywidualne i grupowe wsparcie doradców zawodowych, terapeutów, psychologów,
 • organizacja zajęć sportowych (m.in.: fitness, cross fit, piłka nożna, tenis stołowy),
 • zajęcia artystyczne (wokalne, muzyczne, rękodzieło, filmowe),
 • EEG Biofeedback,
 • arteterapia,
 • terapia z profilaktyką uzależnień,
 • trening umiejętności społecznych,
 • trening zastępowania agresji,
 • zajęcia z teatru profilaktycznego
 • wolontariat,
 • zajęcia Mama/Tata na 5!,
 • działania wzmacniające kompetencje edukacyjno-zawodowe (zajęcia kosmetyczne, spawalnicze, cukiernicze, renowator mebli),
 • warsztaty ratowniczo – pożarnicze,
 • warsztaty informatyczno – medialne z elementami ICT,
 • warsztaty dziennikarsko – regionalne,
 • zajęcia dziennikarsko – fotograficzne,
 • zajęcia fotograficzno – astronomiczne,
 • zajęcia z zasad racjonalnego odżywiania z elementami gospodarowania budżetem domowym,
 • terapia pedagogiczna z elementami biblioterapii,
 • warsztaty asertywności z elementami równości szans płci.

Spośród wszystkich wymienionych powyżej, największym zainteresowaniem cieszyły się: zajęcia Mama/Tata na 5!, wolontariat oraz warsztaty asertywności z elementami równości szans płci. Nie udało się nam, ze względu na kolejną falę zachorowań, zrealizować m.in. wizyt zawodoznawczych oraz wyjść/wyjazdów profilaktyczno-wychowawczych. Oczekujemy, że jak tylko sytuacja w kraju się poprawi, powrócimy do kompleksowego działania. Zajęcia realizowane poza ośrodkiem należą do jednych z ulubionych i każdorazowo wyczekiwanych form wsparcia, jakie wskazują nasi uczestnicy projektu. Wierzymy, że do końca czerwca w stu procentach uda nam się ich oczekiwania usatysfakcjonować.

Planujemy przeprowadzenie także kursów zawodowych dla 25 uczestników projektu i dwóch obozów resocjalizacyjnych.

Od marca ruszają kolejne szkolenia dla otoczenia uczestników projektu – nauczyciele oraz wychowawcy MOW/MOS, dla których przewidziano: zajęcia z superwizorem oraz kursy podnoszące kompetencje tj.: Dialog motywujący oraz Produkcja audio-wideo. Dzięki nim nauczyciele będą mogli uzyskać nowe umiejętności zawodowe, które wykorzystają podczas prowadzenia swoich zajęć z uczestnikami.

 

 

Galeria zdjęć: