Po zrealizowanych we wcześniejszym okresie kursów podnoszących kompetencje dla otoczenia uczestników z MOW/MOS w ramach projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”, tj.: Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach poziom I oraz II, Dialogu motywującym czy Reżyserii Dźwięku poziom I oraz II, niedawno zakończyliśmy kursy dla kolejnej grupy wychowawców i nauczycieli. Jedenaścioro uczestników otrzymało dyplomy ukończenia kursu Produkcja audio-wideo, natomiast siedmioro kursu Dialog motywujący.

Każdy z kursów obejmował 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Celem kursów było pozyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Nowe umiejętności pozwolą nauczycielom oraz wychowawcom wzbogacić ich warsztat pracy z młodzieżą, z którą na co dzień prowadzą zajęcia. W tej edycji, jak i w pozostałych dwóch, wyszliśmy naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczestników szkoleń.

Produkcja audio-wideo skupiała swoje zainteresowanie wokół szeroko rozumianej pracy w studiu nagrań, studiu filmowym i fotograficznym. Uczestnicy poznali m.in. obsługę stołu mikserskiego, podstawy oświetlenia na planie filmowym, konstrukcję scen i kompozycję obrazu do dźwięku oraz ich obróbkę oraz umiejętności: doboru kolorystyki i ekspozycji w filmie oraz fotografii, synchronizacji dźwięku i obrazu w teledysku, wykorzystania efektów i inspiracji w produkcji filmowej, miks, mastering i rendering obrazu teledysku. Częścią programu szkolenia były tematy prawa autorskiego, podstaw publikacji oraz rozpowszechniania wideo, jak również wydawnictw muzycznych i promocji materiałów wideo w Internecie.

Dialog motywujący był dla uczestników tego kursu okazją do wzbogacenia wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących: komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej, wpływu emocji na funkcjonowanie człowieka, empatii, samokontroli, motywacji, samoświadomości, umiejętności nawiązywania kontaktu, Modelu Grow, Teorii Wielkiej Piątki, Pokolenia X, Y, Z, Metody SMART, rodzajów konfliktów i metod ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem i wiele innych.

W ciągu trzech lat kursy podnoszące kompetencje dla otoczenia uczestników projektu zakończyło 38 nauczycieli i wychowawców z MOW/MOS. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w ich karierach zawodowych i życiu osobistym.

 

Galeria zdjęć: