Zakończyliśmy realizację działań projektowych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na wstępie chcielibyśmy podziękować wszystkim życzliwym, dzięki którym udało zakończyć się z sukcesem realizację naszego projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!”, w tym naszym współrealizatorom:  

 

- Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Kruszwicy,

- Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu we Włocławku,

- Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Samostrzelu,

- Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Strzelnie,

- Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Szerzawach,

- Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Bielicach.

To dzięki wyjątkowej współpracy udało się nam zrealizować zakładane cele i zadania projektowe. Realizacja projektu obfitowała w szereg różnorodnych działań. Oprócz tradycyjnych spotkań z opiekunem uczestnika, zajęć sportowych, zajęć artystycznych, wolontariatu czy kursów zawodowych, dzięki którym uczestnicy projektu uzyskali niezbędne kwalifikacje bądź kompetencje zawodowe, realizowaliśmy szereg różnorodnego wsparcia, w tym warsztaty informatyczne z elementami ICT zmniejszające wykluczenie cyfrowe.

By umożliwić pełniejsze prowadzenie zajęć w dobie izolacji społecznej, niekorzystnie wpływającej na wychowanków pozostających w ośrodkach i znacznie utrudniającej realizację naszego projektu, zakupiliśmy materiały i środki ochronne oraz mnóstwo sprzętu takiego jak m.in.: rowery stacjonarne, ergometry, orbitreki, laptopy, telewizory, konsole, gry planszowe, gry edukacyjno-profilaktyczne i wiele innych na łączną kwotę 183.986,16 PLN. Dopełnieniem wsparcia dla uczestników projektu była opieka Animatora MOW/MOS, który podczas swoich wizyt w ośrodkach prowadził działania wspierające oraz propagował ideę mentoringu rówieśniczego.

Wsparciem projektowym objęliśmy także otoczenie uczestników projektu, tj. nauczycieli i wychowawców pracujących w ośrodkach. Pedagodzy uczestniczyli w dwudniowej konferencji metodycznej oraz superwizjach i kursach podnoszących kompetencje.

Podczas realizacji projektu pn.: „Wykluczenie – nie ma MOWy!” zrealizowano:

 • indywidualne i grupowe wsparcie opiekunów uczestników: 10.563 godziny,
 • indywidualne i grupowe wsparcie doradców zawodowych: 377 godzin,
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologów: 200 godzin,
 • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze: 135 wyjść/wyjazdów do kina, teatru, zoo, parku linowego, muzeum, kręgielni, na basen, gokarty, paintball i wiele innych alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
 • organizacja zajęć sportowych (m.in.: fitness, cross fit, piłka nożna, tenis stołowy): 1.552 godziny,
 • zajęcia artystyczne (wokalne, muzyczne, rękodzieło, filmowe): 1.942 godziny,
 • EEG Biofeedback: 269 godzin,
 • arteterapia: 374 godziny,
 • hipoterapia: 96 godzin,
 • kynoterapia: 81 godzin,
 • wizyty/wyjazdy zawodoznawcze: 96 wyjazdów,
 • terapia z profilaktyką uzależnień: 582 godziny,
 • trening umiejętności społecznych: 87 godziny,
 • trening zastępowania agresji: 446 godzin,
 • teatr profilaktyczny: 744 godziny,
 • pokazy/przeglądy twórczości: 28 wyjazdów,
 • wolontariat: 68 wyjść/wyjazdów,
 • zajęcia Mama/Tata na 5!: 617 godzin,
 • działania wzmacniające kompetencje edukacyjno-zawodowe (m.in.: zajęcia kosmetyczne, warsztaty spawalnicze, warsztaty specjalistyczno-techniczne, cukiernicze, renowator mebli): 2.558 godzin,
 • zajęcia z języka angielskiego: 420 godzin,
 • warsztaty ratowniczo – pożarnicze oraz pierwsza pomoc: 245 godzin,
 • warsztaty informatyczno – medialne z elementami ICT: 568 godzin,
 • zajęcia dziennikarsko – fotograficzne: 247 godzin,
 • warsztaty dziennikarsko – regionalne: 164 godziny,
 • zajęcia fotograficzno – astronomiczne: 496 godzin,
 • zajęcia z zasad racjonalnego odżywiania z elementami gospodarowania budżetem domowym: 371 godzin,
 • terapia pedagogiczna z elementami biblioterapii: 215 godzin,
 • nowatorskie zajęcia Lean Management: 140 godzin,
 • warsztaty asertywności z elementami równości szans płci: 144 godziny,
 • kursy zawodowe dla uczestników projektu - uzyskano zaświadczenia potwierdzających kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe,
 • realizacja trzydniowych wyjazdów resocjalizacyjnych, a w ich ramach 864 godziny opiekuna wyjazdu,
 • organizacja Dnia sportu (turniej piłki nożnej, konkurencje lekkoatletyczne),
 • realizacja 10 profesjonalnych teledysków muzycznych,
 • 3 edycje superwizji dla zespołów wychowawczych w ośrodkach oraz wyjazdowe spotkania weekendowe w Toruniu,
 • kursy podnoszące kompetencje dla zespołów wychowawczych: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I i II stopnia, Dialog motywujący, Produkcja audio-wideo oraz Reżyseria dźwięku,
 • konferencja metodyczna dla 83 osób z otoczenia uczestników projektu - podopiecznych MOW/MOS.

W ramach wsparcia projektowego udało się osiągnąć m.in. takie wskaźniki/efekty jak:

 • 348 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostało objętych wsparciem (śród nich 7 osób z niepełnosprawnościami),
 • wsparto w postaci szkoleń/kursów 119 osób z otoczenie uczestników projektu,
 • utworzono 348 Indywidualnych Planów Resocjalizacyjnych oraz Indywidualnych Planów Działania,
 • 184 uczestników objęto szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,
 • wsparto kwotą 183.986,16 zł działania związane ograniczeniem oddziaływania pandemii COVID-19 w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych,
 • 92 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskały kwalifikacje zawodowe,
 • 19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskały kompetencje zawodowe.