Z Nowym Rokiem nowym krokiem – czyli jak wykorzystać nowy rok, aby dojść do upragnionego celu? Przełom roku w sposób magiczny pcha nas w kierunku pierwszych podsumowań, tego co za już nami oraz otwarcia się na kolejne wyzwania jakie stawia projekt. Te wyzwania to nowe, ambitne cele, które pozwolą wychowankom MOW/MOS zdobyć pożądane umiejętności i kompetencje. Z takim nastawieniem rozpoczęli też nowy rok nasi podopieczni w projekcie „Wykluczenie – nie ma MOWy!”.

W pięciu Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz jednym Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, którzy są współrealizatorami naszego projektu, w okresie grudzień 2018 – styczeń 2019 r. zrealizowano lub założono realizację następujących form wsparcia dla uczestników projektu:

 • indywidualne i grupowe wsparcie opiekunów uczestników,
 • indywidualne i grupowe wsparcie doradców zawodowych, terapeutów, psychologów,
 • wizyty zawodoznawcze,
 • wyjścia/wyjazdy profilaktyczno-wychowawcze,
 • organizacja zajęć sportowych (m.in.: fitness, cross fit, piłka nożna, tenis stołowy),
 • zajęcia artystyczne (wokalne, muzyczne, rękodzieło, filmowe),
 • EEG Biofeedback,
 • arteterapia,
 • hipoterapia, kynoterapia,
 • terapia z profilaktyką uzależnień,
 • trening umiejętności społecznych,
 • trening zastępowania agresji,
 • teatr profilaktyczny i występy z nim związane m.in. w DPS,
 • wolontariat,
 • zajęcia Mama/Tata na 5!,
 • działania wzmacniające kompetencje edukacyjno-zawodowe (zajęcia kosmetyczne, spawalnicze, cukiernicze, renowator mebli),
 • warsztaty ratowniczo – pożarnicze,
 • warsztaty informatyczno – medialne z elementami ICT,
 • warsztaty dziennikarsko – regionalne,
 • zajęcia dziennikarsko – fotograficzne,
 • zajęcia fotograficzno – astronomiczne,
 • zajęcia z zasad racjonalnego odżywiania z elementami gospodarowania budżetem domowym,
 • terapia pedagogiczna z elementami biblioterapii,
 • warsztaty asertywności z elementami równości szans płci.

Spośród wszystkich wymienionych powyżej form, największym zainteresowaniem cieszyły się: wyjścia/wyjazdy profilaktyczno-wychowawcze, wizyty zawodoznawcze oraz warsztaty asertywności z elementami równości szans płci. Te ostatnie, mimo wstępnych obaw, zebrały bardzo pozytywne opinie wśród samych uczestników/uczestniczek projektu, jak i kadry ośrodków. W ramach wizyt zawodoznawczych odwiedzono wiele zakładów pracy, w tym fabrykę produkującą bombki świąteczne, gdzie uczestniczki z MOW Kruszwica, mogły czynnie brać udział w procesie ich powstawania, co pozostawiło u uczestniczek wiele pozytywnych wrażeń.

W ramach przyszłego wsparcia dla uczestników planuje się przeprowadzenie m.in.: kursów zawodowych, obozów resocjalizacyjnych, organizację turniejów sportowych czy nowatorskich zajęć Lean Management.

Od lutego rusza kolejne wsparcie dla otoczenia uczestników projektu – nauczyciele MOW/MOS, dla których przewidziano po superwizji, kursy podnoszące kompetencje tj.: Terapia skoncentrowana na Rozwiązaniach I, Dialog motywujący oraz Reżyseria dźwięku. Dzięki kursom nauczyciele będą mogli prowadzić nowe zajęcia z uczestnikami oraz motywować uczestników do działania.

 

 Galeria zdjęć: