W minioną sobotę w ramach projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!” rozpoczęto realizację kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, skierowanego do nauczycieli z MOW/MOS. 

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach to jeden z trzech kursów, które w tej edycji zostaną zorganizowane dla otoczenia młodzieży przebywającej w ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nauczyciele wezmą udział także w szkoleniach dotyczących Dialogu Motywacyjnego i Reżyserii Dźwięku. Celem kursów jest podniesienie przez zespoły wychowawcze różnorakich kompetencji, przydatnych w codziennej pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach społecznych i edukacyjnych.  Zakres tematyczny szkoleń został dobrany pod względem zainteresowań kadry pedagogicznej oraz możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy podczas zajęć prowadzonych dla wychowanków MOW/MOS.

Powyższe formy wsparcia będą się odbywać w trybie weekendowych, cyklicznie od lutego do maja.

 

Galeria zdjęć: