Spółdzielnia Socjalna Lubiczanka jest podmiotem utworzonym przez gminy Lubicz i Obrowo w celu społecznej i zawodowej reintegracji osób bezrobotnych, znajdujących się w kręgu wykluczenia społecznego z terenu obydwu gmin.

Spółdzielnia świadczy następujące usługi:

  • porządkowe na terenach zielonych i w pomieszczeniach,
  • remontowe i rozbiórkowe,
  • pocztowe i reklamowe,
  • opiekuńcze,
  • zbiórkę baterii i innych elektroodpadów.


Podmiot uzyskał certyfikat na usługi pocztowe i reklamowe oraz usługi ogrodnicze.