Spółdzielnia Socjalna „Nasz Dom” powstała w 2011 r. Od tamtego czasu Spółdzielnia rozwinęła swoją działalność i aktualnie zatrudnia 8 osób, w tym 5 osób z tej grupy to członkowie spółdzielni. Wszyscy członkowie spółdzielni wcześniej byli osobami bezrobotnymi. Dwie spośród tych osób są osobami niepełnosprawnymi. Spółdzielnia od początku istnienia prowadzi zadania na rzecz osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem największej dzielnicy Bydgoszczy, jaką jest Fordon. Spółdzielnia Socjalna „Nasz Dom” kierując swoje zadania do osób starszych stara się wspierać je w trudnych sytuacjach życiowych, aktywizować poprzez prowadzenie różnego rodzaju zajęć terapeutycznych, rehabilitację, a także poprzez wspieranie rodzin osób w podeszłym wieku.

Z myślą o integracji międzypokoleniowej prowadzi klub i świetlicę, w której kreowane jest życie kulturalno-rozrywkowe oraz biblioteczkę z dostępem do codziennej prasy. Organizuje wieczorki poetyckie i taneczne, wystawy oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Pamięta również o uroczystym obchodzeniu świąt i jubileuszy.

Podmiot uzyskał certyfikat na kompleksowe usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku domowym oraz prowadzenie Dziennego Dom Pobytu.