Spółdzielnia Socjalna „Twoje Smaki” to podmiot realizujący w głównej mierze usługi o profilu gastronomicznym. Założycielami spółdzielni są Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu oraz Fundacja Hodowców Białej Gęsi z Wróbli. Podstawę kadry stanowią osoby niepełnosprawne. Restauracja oferuje obiady abonamentowe, ale również catering z dowozem, organizację imprez okolicznościowych, bądź firmowych. Spółdzielnia socjalna realizuje wiele działań wpisanych w reintegrację społeczną i zawodową członków spółdzielni oraz mieszkańców Inowrocławia i okolic, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Podmiot uzyskał certyfikat na usługi cateringowe i obiady abonamentowe.