Spółdzielnia Socjalna „Wspólnota” powstała w marcu 2011 r. Spółdzielnia oferuje szeroki zakres usług, m.in. sprzątanie mieszkań, klatek schodowych, piwnic, sklepów, powierzchni handlowych, nagrobków, zamiatanie chodników, dróg osiedlowych, parkingów, mycie okien, kompleksową pielęgnację ogrodów, terenów zielonych, koszenie trawy, nasadzenia, itp. a także usługi remontowo – budowlane. Przy spółdzielni prowadzona jest grupa wsparcia. Spółdzielnia jest także organizatorem corocznych Spotkań z Ekonomią Społeczna w Mroczy, w których uczestniczą m.in. przedstawiciele władz samorządowych, ale także posłowie na Sejm RP, przedstawiciele MRPiPS, czy tez Kancelarii Prezydenta RP.

Podmiot uzyskał certyfikat prace przy terenach zielenionych oraz sprzątanie pobudowlane i sprzątanie obiektów sportowych.