Ruszyła kampania społeczna dot. problematyki osób zagrożonych bezdomnością oraz pozostających w kryzysie bezdomności – BEZDOMNOŚĆ - NIE BĄDŹ OBOJĘTNY - w ramach projektu informacyjnego „Akcja Zima 2021/2022”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przedstawia spot świadomościowy „Bezdomność - nie bądź obojętny”, mający na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób pozostających w kryzysie bezdomności, potrzebujących naszej pomocy.

Pomysł dot. kampanii świadomościowej został zainicjowany podczas spotkań Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego. Kilkudziesięciosekundowy klip został opracowany na zlecenie ROPS w Toruniu przez Fundację Aktywizacji i Integracji w Nowym.

W ramach projektu powstaną również, jak co roku, materiały drukowane, takie jak informatory, plakaty i ulotki dotyczące szczegółów związanych z działalnością placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom bezdomnym w naszym regionie. Materiały te zostaną rozdystrybuowane odpowiednim służbom w drugiej połowie listopada br.