W dniach 6-10 maja 2019 roku odbyła się wizyta studyjna do Styrii (partnerskiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego regionu Austrii), w ramach której członkowie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego zapoznawali się z lokalnymi działaniami i rozwiązaniami skierowanymi do osób bezdomnych, ubogich i w trudnej sytuacji społeczno-materialnej.

Przedstawiciele grupy studyjnej byli gośćmi Caritas Styria, która jest organizacją ze 100-letnią tradycją pomagania innym (wojennym uchodźcom, trudnej młodzieży, matkom z dziećmi, osobom wykluczonym, uzależnionym, chorym psychicznie). Caritas Styria zatrudnia ponad 2000 pracowników a współpracuje z 270 tys. wolontariuszy. Uczestnicy delegacji odwiedzili m.in.:

- Mariemstuberl - ambulatorium podstawowej opieki medycznej oferujące pracę socjalną oraz opiekę medyczną dla osób nieposiadjących ubezpieczenia,

- Ark 38 – schronisko całodobowe dla 30 pensjonariuszy,

- Haus Franzis Ca – ośrodek pomocy dla kobiet z dziećmi,

- Schlupfhaus – schronisko dla trudnej młodzieży,

- Vinzi Tel – koedukacyjne schronisko dla osób uzależnionych,

- Vinzi Dorf – schronisko dla bezdomnych alkoholików.

 

Uczestnicy wizyty rozmawiali z pracownikami organizacji i jednostek działających na rzecz osób ubogich oraz dyskutowali na temat możliwości zastosowania niektórych rozwiązań w codziennej pracy ze swoimi podopiecznymi.