W dniu 15 lutego 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przekazano 16 instytucjom z regionu, zajmującym się wsparciem dla osób bezdomnych, łącznie 200 chroniących przed zimnem kurtko-śpiworów.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu co roku włącza się w inicjatywy mające na celu wspieranie służb w niesieniu pomocy bezdomnym. Przedstawiciele straży miejskiej, schronisk, noclegowni, ogrzewalni odebrali z rąk Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Elżbiety Piniewskiej Przewodniczącej Sejmiku i Pana Zbigniewa Ostrowskiego Wicemarszałka łącznie 200 chroniących przed zimnem kurtko-śpiworów, które przekażą potrzebującym. Zakup możliwy był dzięki środkom unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie trafiło do następujących jednostek:

 1. Schronisko dla Bezdomnych w Świeciu
 2. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu
 3. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Grudziądzu
 4. Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
 5. Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Bydgoszczy
 6. Parafia św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy
 7. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Inowrocławiu
 8. Brodnickie Centrum Caritas Schronisko dla Osób Bezdomnych
 9. Stowarzyszenie Jesień w Koronowie
 10. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie
 11. Caritas Diecezji Włocławskiej we Włocławku
 12. Straż Miejska Toruń
 13. Straż Miejska Bydgoszcz
 14. Straż Miejska Grudziądz
 15. Straż Miejska Włocławek
 16. Straż Miejska Inowrocław