W dniu 23 lipca 2019 roku w siedzibie Brodnickiego Centrum Caritas przy ulicy Gajdy 3 w Brodnicy odbyło się III spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

Podczas kolejnego spotkania członków Rady omówiono m.in. konsekwencje nowelizacji art. 86a Prawa Farmaceutycznego dotyczące sprzedaży leków dla placówek i instytucji a także zagadnienia dot. standaryzacji schronisk z usługami opiekuńczymi, mieszkań chronionych dedykowanych osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze jako profilaktyka przeciwdziałania bezdomności oraz działania prewencyjne dedykowane młodzieży oraz osobom dorosłym. Podjęto również tematykę obecnej oraz najbliższej pespektywy finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kontekście realizacji projektów w ramach, których możliwe byłoby osiągnięcie standardów oraz aktywizacja osób bezdomnych.

Trzecie posiedzenie rady do spraw bezdomności