W dniu 6 grudnia 2018 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się II spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego

Członkowie Rady spotkali się z Panem Józefem Ramlau Wicewojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz Panią Dorotą Hass Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Podczas spotkania zaprezentowano zadania i skład Rady oraz omówiono m.in. zagadnienia dot. funkcjonowania placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym, osiągania przez nie standardów a także wypracowania procedur postępowania
i wymiany doświadczeń pomiędzy szpitalami, ośrodkami pomocy społecznej a jednostkami świadczącymi schronienie dla osób bezdomnych.