Do góry

Różne

UCHWAŁA NR 24/815/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020”

Uchwała Nr 19/722/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi wstępnego projektu „Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej” na lata 2013-2020

Uchwała Nr 52/1661/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wstępnego projektu „Kujawsko Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej” na lata 2013 – 2020 i skierowania go do konsultacji społecznych.