Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłosiła nabór Nr FEKP.08.24-IZ.00-007/23 w ramach: Działania: 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych.

Informujemy, iż na stronie https://mojregion.eu/rpo/nabory-fedkip-2021-2027/ został opublikowany nabór wniosków na projekty dotyczące rozwoju usług społecznych i zdrowotnych, w ramach których można między innymi tworzyć w gminach Centra Usług Społecznych. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

Dodatkowo załączamy pytania kierowane przez gminy do ROPS w ostatnich dniach dotyczące konkursu i odpowiedzi.

Jednocześnie przypominamy, iż gminy, które zdecydują się na złożenie wniosku w konkursie, zgodnie z kryterium konkursu C.3 powinny przygotować i przedłożyć do akceptacji ROPS w Toruniu „Ramową koncepcję funkcjonowania  CUS”. Informację na ten temat znajdziecie Państwo na stronie https://www.rops.torun.pl/1697-zaproszenie-do-skladania-ramowych-koncepcji-funcjonowania-cus

 

Do pobrania: