Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu  zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym naboru numer FEKP.08.24-IZ.00-007/23 w ramach działania: 8.24. Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych.

Szkolenie odbędzie się 6 lipca 2023 roku. Szczegółowe informacje na temat szkolenia organizowanego przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu znajdują się na stronie internetowej www.mojregion.eu .

Link do ogłoszenia: https://mojregion.eu/rpo/szkolenia-i-konferencje/aktywizacja-spoleczna-i-zwalczanie-ubostwa/szkolenie-dla-wnioskodawcow-dzialania-8-24-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-programu-fundusze-europejskie-dla-kujaw-i-pomorza-2021-2027/.