Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył procedurę naboru i akceptacji Ramowych koncepcji funkcjonowania CUS.

Uprzejmie informuję, iż w związku z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.24 „Usługi społeczne i zdrowotne: tworzenie CUS z realizacją usług społecznych” w ramach środków programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEdKP 2021-2027) oraz kryterium C.3 w brzmieniu: „Koncepcja funkcjonowania CUS została uzgodniona z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył procedurę naboru i akceptacji w/w koncepcji.

 

Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu wpłynęło 20 Ramowych koncepcji funkcjonowania CUS, które podlegały uzgodnieniom. Ostatecznie, po weryfikacji oraz korektach wszystkie złożone koncepcje uzyskały pozytywną opinię.

 

Do pobrania:

Lista pozytywnie zaopiniowanych Ramowych koncepcji funkcjonowania CUS [xlsx, 11KB]