Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy zatrudnia 49 osób niepełnosprawnych, dając im szansę usamodzielnienia. Przygotowuje do życia w otwartym środowisku, uczestnictwa w życiu społecznym oraz przysposabia do pracy na otwartym i chronionym rynku pracy. Wytwory pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie nie stanowią wyłącznie korzyści materialnej lecz pozyskując nabywców utwierdzają ich w poczuciu własnej wartości, dając im zachętę do pełnienia ról społecznych. Czas pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie wynosi 4 godziny dziennie, pozostały czas pobytu przeznaczony jest na zajęcia rehabilitacyjne.

Podmiot uzyskał certyfikat na usługi druku wielkoformatowego, druku offsetowego z obróbką introligatorską, druku cyfrowego, projektowania, składu i łamania tekstu do druku oraz usługi prowadzenia pola biwakowego wraz z kawiarnią o nazwie „Na klaftach” w Świcie.