Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi powstał w grudniu 2013 roku i zatrudniał wtedy 35 osób z niepełnosprawnością. Od tamtego momentu kolejne 5 osób z niepełnosprawnością uzyskało zatrudnienie. Na dzień dzisiejszy zakład zatrudnia łącznie 40 osób niepełnosprawnych, 15 osób kadry, pielęgniarkę, psychologa i doradcę zawodowego. W zakładzie odbywają się także staże absolwenckie finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi oraz praktyki zawodowe dla uczniów klas gastronomicznych. W ramach prowadzonej działalności pracownicy Zakładu bardzo chętnie włączają się w ramach wolontariatu, w akcje charytatywne oraz imprezy integracyjne organizowane na terenie Powiatu Tucholskiego.

Wyróżnione usługi: usługi gastronomiczne, hotelowe oraz prowadzenie placu zabaw dla dzieci