W dniach 23 – 24 maja 2017 r. w Fojutowie odbędzie się II KUJAWSKO – POMORSKIE FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ, które zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Konwentem Ośrodków Pomocy Społecznej województwa kujawsko - pomorskiego.

Tematyką przewodnią tegorocznego Forum jest rola samorządów lokalnych w budowaniu systemu wsparcia dla rodzin i ich członków poprzez stworzenie warunków do rozwoju usług społecznych jak najbardziej zbliżonych do rodzinnych.

Uczestnikami Forum będą przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa kujawsko – pomorskiego. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Członkowie Sejmiku i Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, przedstawiciele Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia oraz  Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

W załączeniu zamieszczamy listę osób zakwalifikowana do udziału w Forum oraz listę osób na wizytę studyjną.

Jednocześnie  informujemy, iż ewentualne zmiany prosimy zgłaszać do piątku (19.05.2017r.) do godz. 11.00, brak informacji oznacza deklarację udziału w Forum.

 

Do pobrania:

 

Lokalizacja: