30 maja to Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który ustanowił Sejm RP, uznając "potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce".

Wszystkim rodzinom zastępczym z okazji ich święta składamy życzenia wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil pięknego dzieciństwa.

Dyrekcja ROPS w Toruniu wraz z Partnerami projektu „Rodzina w Centrum” 

Rodzinę zastępczą stanowią osoby lub osoba, które decydują się na zaopiekowanie i wychowanie dziecka/dzieci, które z różnych przyczyn muszą opuścić swoją rodzinę biologiczną. Powodami takich sytuacji bywają m.in.: niewydolność wychowawcza rodziców, zaniedbania, nałogi, przemoc rodzinna, stan zdrowia lub śmierć rodziców. Bez względu na przyczynę, opuszczenie środowiska rodzinnego jest sytuacją dramatyczną, a biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia tych dzieci, należy dołożyć starań, by trafiły one do bezpiecznego środowiska rodzinnego, w którym będą mogły być objęte opieką i wsparciem. Należy dołożyć wszelkich starań, aby rozwijać system rodzinnej pieczy zastępczej, która jest formą najbardziej zbliżoną do naturalnego środowiska dziecka, w którym mają szansę zaznać tego, co jest naturalnym prawem każdego dziecka – wychowywania się w rodzinie, posiadania mamy i taty.

Osoby decydujące się na bycie rodzicem zastępczym, poza spełnieniem warunków formalnych, przechodzą cykl szkoleń przygotowujących ich do pełnienia tej trudnej roli. Jednak żadne formy szkoleń, kursów czy innych form podnoszenia kwalifikacji nie są w stanie przygotować na każdą sytuację, problemy, traumy i doświadczenia dzieci, z  którymi trafiają do rodzin zastępczych. Dlatego konieczne jest – obok propagowania rodzicielstwa zastępczego – objęcie ich oraz dzieci szerokim wsparciem, umożliwienie dostępu do specjalistów, terapii, grup wsparcia oraz innych form pomocy.