Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia zapraszają do udziału w projekcie „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń”.

Mieszkasz w Toruniu? Jesteś rodzicem dziecka w wieku do lat 3? Przebywasz na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym? Jesteś osobą bezrobotną? Wracasz do pracy lub chcesz wrócić do aktywności zawodowej? Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia zapraszają do udziału w projekcie „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt skierowany jest do osób  z województwa kujawsko-pomorskiego w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, w tym do:

  • 56 osób pozostających bez pracy ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3
  • 24 osób pracujących i powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

W ramach projektu oferujemy:

- finansowanie opieki nad dzieckiem (zatrudnienie niani lub voucher na żłobek) przez okres do 12 miesięcy

- wsparcie w znalezieniu pracy w postaci pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego

- szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestnika

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzą:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Konstytucji 3 Maja 40c, parter pok. 11,

tel. (56) 650 85 65 w. 28;  518 447 487

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00)

oraz

Powiatowy Urząd Pracy  w Toruniu

Mazowiecka 49A

tel. (56) 658 02 02

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00)

 

Do pobrania:

Projekt „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl