W dniach 20 i 27 maja 2017 r. oraz 3 czerwca 2017 młodzież z Młodzieżowych Centrów uczestniczyła w wyjazdach do Prądek k. Bydgoszczy gdzie w ramach Alternatywnych form spędzania czasu wolnego miała możliwość skorzystania z ciekawych atrakcji takich  jak: Tunel aerodynamiczny, nurkowanie, ludzka proca, paintball i kajaki. W trakcie wyjazdu uczestnicy spotkali się także z Radnym Gminy Białe Błota, który opowiedział o miejscu, historii regionu oraz o województwie kujawsko-pomorskim.

Następnie przeprowadzono szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej przez ratownika medycznego. Młodzież po wysłuchaniu część teoretycznej miała okazję przeprowadzenia pierwszej pomocy na fantomie oraz uczyła się ułożenia  poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.  Po szkoleniu uczestnicy zostali podzieleni na 5 grup. Następnie zostały przeprowadzone zajęcia teoretyczne dla każdej z grup:

Grupa I Tunel Aerodynamiczny

Grupa II Nurkowanie intro

Grupa III Ludzka Proca

Grupa IV Paintball

Grupa V Kajaki.

 

Wszystko dzięki funduszom Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

 

Galeria zdjęć: