Rozpoczynamy cykl TARGÓW DOBRYCH PRAKTYK w województwie kujawsko-pomorskim. W okresie od czerwca do października mieszkańcy regionu będą mieli okazję zapoznać się z produktami i usługami lokalnych organizacji i przedsiębiorstw społecznych.

Na pierwsze tego typu wydarzenie zapraszamy już w dniach 25-26 czerwca 2017 roku w Wąbrzeźnie.

25 czerwca (niedziela) na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie w godzinach od 9.00 do14.00 w ramach Jarmarku Ekologicznego swoje produkty i usługi zaprezentują podmioty ekonomii społecznej, czyli podmioty, które poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego realizują ważne społecznie cele.

Połowę wąbrzeskiego rynku zajmą stoiska lokalnych organizacji pozarządowych, warsztatów terapii zajęciowej, wiosek tematycznych. Będzie można na nich zakupić niepowtarzalne produkty rękodzielnicze, lokalne przysmaki i naturalną żywność.

Dzieci i dorosłych zapraszamy również do udziału w bezpłatnych warsztatach rękodzielniczych i konkursach.

Wśród wystawców znajdą się m.in.:

  • Fundacja Makowo
  • Fundacja LEFAR
  • Fundacja Feniks
  • Fundacja Aktywności i Integracji
  • Stowarzyszenie Aktywni Nowe
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Po Drodze”, prowadzące Wioskę Początku Życia w Jajkowie
  • Wioska Mydlarska Spółka z o.o., prowadząca wioskę tematyczną we Fiałkach pod Górznem.

Dzień później, 26 czerwca (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbędzie się seminarium lokalne, w którym udział wezmą przedstawiciele lokalnego samorządu, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji pomocy społecznej i rynku pracy oraz Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Wąbrzeskiego.

Celem seminarium jest pokazanie, jak efektywnie realizować zadania własne samorządu we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej np. organizacjami pozarządowymi, spółdzielniami socjalnymi. O swoich doświadczeniach w tym zakresie opowie m.in. Joanna Zielińska, prezes spółdzielni socjalnej Lubiczanka, założonej przez dwie gminy – Gminę Lubicz i Gminę Obrowo.

O godzinie 12.00 uczestnicy seminarium przejdą wspólnie do siedziby Zakładu Aktywności Zawodowej Mango, podmiotu ekonomii społecznej, w którym zatrudnienie znajdują osoby niepełnosprawne. Odbędzie się tam dyskusja z udziałem ekspertów i publiczności, podsumowanie Targów oraz konferencja prasowa.

Udział w Targach Dobrych Praktyk i seminarium jest bezpłatny.

Przedstawicieli samorządu, instytucji pomocy społecznej i rynku pracy, a także organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej zachęcamy do zgłaszania udziału w seminarium.

Targi Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej są organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”- Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem wydarzenia w Wąbrzeźnie jest Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

 

Do pobrania: