Zapraszamy na dni z ekonomią społeczną.

Tym razem Targi Dobrych Praktyk odbędą się 10 i 11 września. Pierwszego dnia na Jarmarku Kujawsko-Pomorskim w Myślęcinku, podmioty ekonomii społecznej zaprezentują swoje towary i usługi.

Serdecznie zapraszamy wszystkie podmioty działające w sferze ekonomii społecznej, organizacje oferujące innym jakieś dobro w formie odpłatnej lub nieodpłatnej, działalności statutowej, między innymi: stowarzyszenia, fundacje, CIS, KIS, spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, przedsiębiorstwa społeczne.

Drugiego dnia tj. 11 września 2017 roku odbędzie się konferencja pt ” Ekonomia Społeczna – przestrzeń innowacji”.