Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej (PSSPS) zapraszają  teoretyków i praktyków realizujących działania w obszarach pracy socjalnej i pomocy społecznej do udziału w konferencji naukowej ptŚrodowisko i społeczność lokalna jako przestrzenie pracy socjalnej towarzyszącej XXVII Zjazdowi Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej (PSSPS) w Bydgoszczy, w dniach 19-20 października 2017 roku

Miejsce obrad: Aula Mykotoksyn Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30

Celem głównym konferencji jest interdyscyplinarna dyskusja nad środowiskiem społecznym, społecznością lokalną oraz nad doświadczeniami w prowadzeniu pracy socjalnej metodą organizowania środowiska, możliwościami i barierami angażowania się społeczności lokalnej w procesy edukacji, animacji, wsparcia oraz rewitalizacji i przeciwdziałania gentryfikacji społecznej. Ten bogaty obszar zagadnień proponujemy skoncentrować wokół podstawowych kategorii pracy socjalnej, pedagogiki społecznej i socjologii: środowiska, miejsca i społeczności lokalnej oraz procesów i zmian, którym podlegają we współczesnych społeczeństwach.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter proponowanych zagadnień do udziału w dyskusji zaproszeni są reprezentanci nauk społecznych, humanistycznych, technicznych i przyrodniczych oraz praktycy związani z różnymi obszarami działania pracy socjalnej, w tym przedstawiciele instytucji publicznych kreujących, kierujących i wdrażających działania w środowiskach lokalnych.

Do pobrania: