8 września br. w Biurze Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu miało miejsce spotkanie dla przedstawicieli akademickich Biur Karier i świata nauki z województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące tematu ekonomii społecznej.  

8 września br. w Biurze Karier UMK miało miejsce spotkanie przedstawicieli Biur Karier z uczelni wyższych z województwa kujawsko-pomorskiego w tematyce ekonomii społecznej. Celem spotkania było przybliżenie akademickim Biurom Karier tematu ekonomii społecznej, jakie są plusy i minusy zakładania przedsiębiorstw społecznych oraz próba odpowiedzenia na pytanie czy ekonomia społeczna jest dla młodych osób? Czy będą oni zainteresowani zakładaniem przedsiębiorstw społecznych lub pracą w takich przedsiębiorstwach? Pytaniom próbował sprostać pan Przemysław Piechocki, ekspert  krajowy ds. ekonomii społecznej, a przedstawicielka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu pani Anna Wit omówiła zadania Ośrodka, co proponuje on młodym ludziom w zakresie ekonomii społecznej. Ponadto podczas spotkania przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej pani Agnieszka Rogaszewska prezes Fundacji Alternatywna i pan Jacek Hila założyciel Wioski Mydlarskiej przedstawili swoje doświadczenia o początkach rozwijania swoich przedsiębiorstw. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli biur karier. Padało mnóstwo pytań o ścieżkę zakładania przedsiębiorstw, o problemy na jakie można napotkać w trakcie zakładania a także podczas prowadzenia przedsiębiorstwa. Wspólnie postanowiono o informowaniu zainteresowanych studentów o możliwościach ekonomii społecznej.

 

Do pobrania: