Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają do udziału w Międzynarodowym Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w Toruniu w dniu 3 października 2017 roku w Centrum Targowym „Park”, przy ul. Szosa Bydgoska 3.

Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej odbywa się w naszym regionie corocznie, począwszy od 2010 roku, a od dwóch lat przybiera formę międzynarodową.

Celem tegorocznego Forum jest upowszechnianie idei ekonomii społecznej jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych, w szczególności młodych ludzi na rynku pracy. W ramach prezentacji dobrych praktyk, zaprezentowane zostaną przykłady takich zakresów działalności przedsiębiorstw społecznych, które mogą zainteresować ludzi młodych.

Uczestnicy konferencji będą mieli również możliwość zapoznania się z różnymi produktami i usługami oferowanymi przez podmioty ekonomii społecznej.

Coroczne spotkania w ramach Forum Ekonomii Społecznej służą zwiększaniu świadomości społecznej na temat ekonomii społecznej wśród mieszkańców regionu, a w szczególności przedstawicieli środowiska nauki i biznesu oraz budowaniu powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym.

Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, świata nauki i biznesu.

Organizatorem Forum jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Forum Ekonomii Społecznej organizowane jest w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 25.09.2017 r., poprzez wypełnienie formularza na stronie: www.ekonomia-spoleczna.com.pl
Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Do pobrania: