8 września br. w Biurze Karier przy UMK odbędzie się spotkanie pt. „Akademicka ekonomia społeczna”

Nadal trwa rekrutacja na spotkanie pt. „Akademicka ekonomia społeczna”. Celem spotkania jest przybliżenie akademickim Biurom Karier tematu ekonomii społecznej, jakie są plusy i minusy zakładania przedsiębiorstw społecznych. Prelegentami na spotkaniu będą: ekspert krajowy ds. ekonomii społecznej pan Przemysław Piechocki, przedstawicielka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu pani Anna Wit, a także przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych pani Agnieszka Rogaszewska prezes Fundacji Alternatywna i pan Jacek Hila założyciel Wioski Mydlarskiej.

Serdecznie zapraszamy.