Informujemy, że w związku ze zmianą siedziby Ośrodka, mogą wystąpić przejściowe trudności w załatwianiu spraw oraz utrudniony będzie kontakt telefoniczny
z pracownikami Ośrodka.

Do nowej siedziby Ośrodka, przy ul. Bartkiewiczówny 93, zostały przeniesione działy:

  • Księgowości,
  • Współpracy i Szkoleń,
  • Analiz i Programowania,
  • Rozwoju Ekonomii Społecznej, Realizacji
  • Projektu Trampolina,
  • Organizacyjny
  • samodzielne stanowisko do zamknięcia PO KL.

Kontakt z pracownikami w/w działów możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną oraz telefony komórkowe. Dni i godziny pracy Ośrodka pozostają bez zmian.

W dotychczasowej siedzibie Ośrodka, przy ul. Słowackiego 114 pozostaje Dział Świadczeń Rodzinnych. Dni i godziny pracy Działu oraz numery telefonów pozostają bez zmian.

Kancelaria Ośrodka, w siedzibie przy ul. Słowackiego 114, przyjmuje korespondencję
w godzinach pracy Ośrodka.

Za niedogodności przepraszamy.