Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza pracowników domów pomocy społecznej na jednodniowe szkolenia organizowane w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko - pomorskiego PROFESJA .

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza pracowników domów pomocy społecznej na jednodniowe szkolenia organizowane w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko - pomorskiego PROFESJA
w tematyce:

  1. Sukces dobrej komunikacji z mieszkańcem dps - 2 edycje,
    w terminach: 6.11.2017 i 7.11.2017
  2. Agresja i autoagresja wśród mieszkańców dps - 2 edycje,
    w terminach: 20.11.2017 i 21.11.2017
  3. Seksualność wśród niepełnosprawnych mieszkańców dps - 2 edycje,
    w terminach: 27.11.2017 i 28.11.2017

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszeniowej.

 

O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Pełna informacja o szkoleniach: terminy szkoleń, terminy rekrutacji, warunki uczestnictwa  - w zaproszeniu. 

 

Pliki do pobrania: