We wrześniu oraz październiku br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zorganizował kolejne wizyty studyjne, tym razem  dla podmiotów ekonomii społecznej.

Pierwsza z wizyt odbyła się dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych dla osób z niepełnosprawnością (ZAZ, WTZ) oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy odwiedzili Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej w województwie łódzkim.

Pierwszym punktem dwudniowej wyprawy była Fundacja JiM, która prowadzi jedne z najliczniejszych WTZ w Polsce.  Każdego dnia w 9 pracowniach – plastyczna, ceramiki i rzeźby, teatralna, przyrodnicza, drewna, tkactwa, informatyczna, gospodarstwa domowego – 45 osób niepełnosprawnych uczy się samodzielności, rozwija zainteresowania, pasje, talenty, a przede wszystkim przygotowuje do pracy zawodowej. Fundacja oprócz WTZ prowadzi także klinikę, w której diagnozuje bezpłatnie kilkaset dzieci rocznie, przedszkole i szkoły dla dzieci z autyzmem, a także organizuje różnego rodzaju kampanie społeczne i szkolenia.

Następnie grupa udała się do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Restauracji „Filharmonia Smaku” – firmy społecznej utworzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz Fundację „Del Cielo”. Restauracja, która powstała w 2016 roku to miejsce, w którym na stanowiskach pomocy kuchennej, barmana i kelnera zatrudnionych jest tu kilkanaście osób niepełnosprawnych. Później uczestnicy zwiedzili Zakład Aktywności Zawodowej Dobry Start w Łodzi prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Towarzystwo, którego misją jest „towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem” stworzyło system placówek o zróżnicowanym profilu działania, które skierowane są przede wszystkim do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, w szczególności osób chorujących na schizofrenię oraz pokrewne typy zaburzeń.

Po intensywnym dniu grupa udała się do Ośrodka Kłos w Jedliczach k. Grotnik. Kłos Sp. z o.o. to pierwsza firma społeczna założona przez TPN. Uczestnicy zwiedzili Ośrodek oraz działające na jego terenie mieszkania chronione, hostel, zakład opiekuńczo-leczniczy, ZAZ Zdrowa Kuchnia oraz Stajnię pod Jodłami, w której prowadzone są zajęcia z hipoterapii. Po kolacji przygotowanej przez ZAZ Zdrowa Kuchnia uczestnicy udali się na krótką wycieczkę do Łodzi, gdzie odwiedzili położony w samym sercu miasta Klub Dom prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną Ogniwo.

Wizytą w Zakładzie Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej uczestnicy rozpoczęli drugi dzień pobytu w regionie łódzkim. Jest to najstarszy ZAZ w Łodzi.

Po opuszczeniu Caritasu uczestnicy udali się do Restauracji Włoszczyzna, prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną Vitasana. Pobyt w regionie łódzkim uczestnicy zakończyli wizytą w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” przy Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom" w Brzezinach.

 

Galeria zdjęć:

 

Druga wizyta studyjna była zorganizowana dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania. Odwiedzili oni podmioty ekonomii społecznej, których jednym z zadań są działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej przy współudziale mieszkańców, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych i samorządów lokalnych.

Pierwszym miejscem, jakie odwiedzono, był Warsztat Terapii Zajęciowej w Tucholi, który jest placówką pobytu dziennego dla 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 16 rok życia i posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Kolejnym miejscem wizyty była Spółdzielnia Socjalna „Borowiacki Wigor”, która mieści się w Gostycynie. Spółdzielnia powołana przez samorząd gminny i stowarzyszenie „Burchat”, obok działalności związanej z gastronomią (kuchnia borowiacka i staropolska) oraz organizacją imprez i przyjęć, oferuje również zabiegi fizjoterapeutyczne. Istotnym elementem działalności prospołecznej Spółdzielni jest prowadzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior Wigor”, w ramach którego oferowane są zajęcia rękodzielnicze, muzyczne, taneczne, teatralne, kulinarne, komputerowe i inne.  Beneficjenci przedstawili uczestnikom wizyty studyjnej przygotowany przez siebie program artystyczny – bajkę terapeutyczną oraz kabaret.

Następnie grupa gościła w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Tucholi. Zakład prowadzi szeroką działalność, oferując usługi hotelarskie (posiada 70 miejsc noclegowych), cateringowe (obsługiwanie imprez firmowych, rodzinnych, przygotowanie posiłków do szkół i przedszkoli), pralnicze dla hoteli, restauracji, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz klientów indywidualnych. Zakład prowadzi także plac zabaw dla dzieci oraz wypożyczalnię strojów karnawałowych. Dużym zainteresowaniem cieszy się profesjonalna siłownia. Uczestnicy wizyty mogli się sami przekonać, w jaki sposób zakład prowadzi usługi hotelowe, gdyż ten podmiot był bazą noclegową w czasie wyjazdu.

Kolejny dzień wizyty rozpoczął się spotkaniem w Stowarzyszeniu Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „Buko”. Stowarzyszenie działa od 2008 roku, kiedy to mieszkańcy małej miejscowości Piła w gminie Gostycyn, postanowili się zorganizować i wspólnymi siłami wypromować własną miejscowość. Punktem zaczepienia była bardzo ciekawa historia i przeszłość miejscowości i ludzi. W małej wsi funkcjonowały bowiem w latach 1850-1939 podziemne kopalnie węgla brunatnego, których pozostałości zachowały się we wsi po dzień dzisiejszy. W ramach swej działalności i w oparciu o zgromadzone dane historyczne i archiwalne, Stowarzyszenie BUKO utworzyło wieś tematyczną „Górnicza Wioska” i przygotowało pierwsze produkty i usługi wsi.

Na zakończenie wizyty uczestnicy udali się do Lokalnej Grupy Działania „Nasza Krajna” w Sępólnie Krajeńskim. Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Zajmuje się działaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowaniem ludności wiejskiej, promocją obszarów wiejskich oraz poszczególnych gmin. Uczestnikom wizyty przedstawiono krótką prelekcję o działalności LGD, mieli także okazję zwiedzić  zrewitalizowany obiekt, w którym znajduje się biuro Stowarzyszenia. Podczas przerwy kawowej grupa mogła skosztować kanapek  ze słynnym pasztetem myśliwskim .

 

Galeria zdjęć:

 

Trzecia z wizyt była zorganizowana dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS) z województwa kujawsko-pomorskiego do podmiotów reintegracyjnych stosujących standardy usług oraz funkcjonujących w ramach sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym w województwie lubuskim.

Uczestnicy rozpoczęli dwudniowy pobyt w województwie lubuskim wizytą w Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie.  Podczas spotkania uzyskali informacje nt. działalności CIS, jego dotychczasowych doświadczeniach i formach wsparcia uczestników, którzy z powodu trudności w reintegracji społecznej mają trudność w powrocie lub też wejściu na rynek pracy. Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”, które powołało CIS specjalizuje się w działaniach na rzecz udziału młodzieży w życiu publicznym, wspieraniu organizacji pozarządowych, działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej. Stowarzyszenie wspiera osoby niepełnosprawne oraz bezrobotne.

W drugiej części dnia uczestnicy udali się do Zielonej Góry na spotkanie w Centrum Integracji Społecznej. Po zapoznaniu się z jego działalnością, grupa zwiedziła zajmującą ponad 800 m2 siedzibę CIS, w tym m.in. pracownię komputerową, sale szkoleniowe, pomieszczenia biurowe, salę sportową i siłownię plenerową.

Drugi dzień pobytu uczestnicy rozpoczęli wyjazdem do Lubniewic na spotkanie z Klubem Integracji Społecznej przy MGOPS. Spotkanie zorganizowano w działającej od kilku miesięcy w Lubniewicach Spółdzielni Socjalnej. Na spotkaniu zaprezentowano ścieżkę reintegracji społeczno–zawodowej prowadzonej w ramach działań MGOPS w Lubniewicach przy współpracy z KIS, Spółdzielnią Socjalną MY oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Lubniewicach.

Po pobycie w Lubniewicach grupa udała się do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie pierwszym punktem była wizyta w kawiarni Studio Kulinarne Gastronomika. Kawiarnia prowadzona wspólnie Zespół Szkół Gastronomicznych i Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski jest miejscem, w którym trwa nauka - uczniowie zdobywają praktykę, natomiast osoby niepełnosprawne uczą się funkcjonować w środowisku pracy, zdobywając nowe umiejętności.

Uczestnicy zakończyli wizytę spotkaniem w Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych "KRĄG", które od 2004 roku prowadzi Centrum Integracji Społecznej. W CIS uczestniczy 70 osób jednocześnie. Centrum to jest liderem utworzonego w 2014 roku klastra CIS/KIS subregionu gorzowskiego, którego celem jest wymiana doświadczeń, wspólna realizacja projektów wspierających funkcjonowanie CIS, promowania działań szczególnie w zakresie realizacji standardów CIS/KIS. Postanowienia klastra realizowane są poprzez partnerskie projekty na rzecz Centrów Integracji Społecznej.

 

Galeria zdjęć:

 

Wizyty studyjne są elementem realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem wizyt dla WTZ/ZAZ oraz CIS/KIS było Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”, zaś wizyty dla LGD było CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne.