Trwają szkolenia dla kadry instytucji pomocy społecznej. Obecnie szkolą się przedstawiciele domów pomocy społecznej z województwa kujawsko – pomorskiego. 

Celem szkoleń jest poznanie nowych narzędzi  w pracy z  mieszkańcem dps oraz nabycie praktycznych umiejętności ich stosowania.

Szkolenia organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko - pomorskiego PROFESJA  finansowanego  ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W dniach 6 i 7 listopada 2017r. trwają szkolenia pt. „Sukces dobrej komunikacji z mieszkańcem dps .”

W najbliższym czasie:

-  „ Agresja i autoagresja wśród mieszkańców dps” - w terminach: 20.11.2017 i 21.11.2017r.

- „Seksualność wśród niepełnosprawnych mieszkańców dps” - w terminach: 27.11.2017 i 28.11.2017r.